Οροι και προυποθέσεις για την μίσθωση οχήματος

You must follow the guidelines & terms for the regular car rental.